Copyright 2024 - Krzysiek Z

O klubie

logobushi wypelnienie 

Klub BUSHI powstał na początku 2000 roku i prowadził treningi przede wszystkim z zakresu stylu Seitedo Karate. Początkowo w większości członkami klubu były osoby ćwiczące już wcześniej w innych klubach karate (kyokushinkai, seitedo) i osiągające często wysokie wyniki w turniejach i zawodach. Pod koniec kwietnia 2000 roku zawodnicy Klubu wzięli udział w pierwszych swoich ogólnopolskich zawodach Seitedo Karate w barwach Chorzowa. Zawody odbyły się w Warcie, a chorzowska drużyna nie miała się czego powstydzić. Niemal wszyscy zawodnicy, zarówno seniorzy jak i początkujący, stanęli na podium. W punktacji drużynowej Chorzowski Klub Seitedo Karate zdobył pierwsze miejsce. Po tak dobrym starcie zawodnicy Klubu brali udział w kolejnych zawodach odnosząc kolejne sukcesy.

W drugiej połowie 2001 roku klub przyjął formę stowarzyszenia kultury fizycznej oraz nazwę Chorzowski Klub Seitedo Karate BUSHI. W 2006 r. klub Bushi podążając śladami Polskiej Federacji Seitedo Karate zmienił styl uprawianego karate i wraz z Federacją przyłączył się do rodziny SEIDO. Następstwem zmiany stylu była także zmiana nazwy. Od tej pory klub nosi nazwę: Chorzowski Klub Karate BUSHI.

 

Osobami reprezentującymi Klub BUSHI są:

1. Zbigniew Zając - prezes.

2. Sławomir Sroka - prezes.

 

Celem Chorzowskiego Klubu Karate BUSHI jest:

1. Upowszechnianie dalekowschodnich sztuk i sportów walki.

2. Podnoszenie sprawności psychofizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

3. Rozwijanie Karate w środowisku szkolnym.

4. Wszechstronne propagowanie rekreacji ogólnej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 

Klub Bushi prowadzi obecnie zajęcia w kilku miastach województwa śląskiego. Na treningach oprócz typowego karate można spotkać wiele innych sposobów walki takich jak boks czy walka w parterze. Jednak Seido Karate w chorzowskim klubie to nie tylko walka. To także nauka skutecznej samoobrony, ćwiczenie kata, walka bronią oraz rozwijanie ducha karate. Cechą charakterystyczną naszego klubu jest duży nacisk na dyscyplinę oraz szacunek dla innych ćwiczących.

 

Członkowie klubu BUSHI biorą udział w licznych szkoleniach, seminariach i obozach stale podnosząc swoje umiejętności i kwalifikacje. Osoby posiadające ducha sportu i rywalizacji próbują swoich sił zarówno w okręgowych turniejach, jak i w ogólnopolskich, a nawet zagranicznych zawodach w karate i innych systemach walki, często odnosząc liczne zwycięstwa. Inną formą działalności Klubu jest organizowanie pokazów karate towarzyszących festynom oraz innym imprezom.

 

Chorzowski Klub Karate BUSHI to specyficzna atmosfera wśród ćwiczących, gdzie każdy dla każdego jest przyjacielem, pomagającym drugiemu nie tylko na sali podczas treningu, ale też poza nią, w wielu sytuacjach życiowych.