• Egzamin na stopnie mistrzowskie

 • 10-lecie Seido Karate w Polsce

 • Trening w Chorzowie

 • Trening przedszkolaków w Chorzowie

Copyright 2024 - Krzysiek Z

Informacje o treningach!

Pierwsze treningi po dłuższej przerwie za nami. Cieszymy się, że jest tylu chętnych i spragnionych trenowania. Z uwagi na to, że są limity osób mogących przebywać na sali, a chętnych sporo postanowiliśmy podzielić Was na dwie grupy.
Pierwsza grupa to dzieci do lat 12 - treningi w środy o 17.30 i piątki o 18.00.
Druga grupa to starsi - treningi poniedziałki i środy o godz. 18.30.
Prosimy wszystkich aby w miarę możliwości przychodzić już na salę w kimonach ponieważ nie mamy warunków na przebieranie się. Prosimy także o sprawne opuszczanie terenu szkoły po treningu.

Procedury korzystania z sali gimnastycznej oraz auli dla grup sportowych:

 • Na zajęcia sportowe należy przychodzić nie wcześniej niż 5 min. przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.
 • Zbiórka odbywa się przed wejściem do szkoły z zachowaniem bezpiecznej odległości (2 m) między czekającymi.
 • Osoby wchodzące na teren szkoły i poruszające się po nim zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa.
 • Podczas trwania zajęć sportowych wymóg zasłaniania ust i nosa nie obowiązuje.
 • Pracownicy szkoły obligatoryjnie prowadzą weryfikację ilości osób wchodzących na zajęcia sportowe.
 • Obowiązujący limit: 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2).
 • Na teren szkoły wchodzi cała grupa, dzieci są wprowadzane oraz wyprowadzane przez trenera.
 • Nie ma możliwości przebywania na terenie szkoły osób nie uczestniczących w zajęciach sportowych.
 • Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk dla wchodzących oraz opuszczających teren szkoły.
 • Zaleca się przyjście na obiekt w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz zaplecza sanitarnego poza WC. Dla osób korzystających z sali i auli wyznaczone są właściwe toalety wskazane przez pracowników szkoły.
 • Po zakończonych zajęciach należy niezwłocznie opuścić teren szkoły, aby umożliwić korzystanie z sali lub auli kolejnym użytkownikom.
 • Po każdych zajęciach obowiązuje 15 minutowa przerwa w celu wietrzenia sali lub auli i dezynfekcji urządzeń.
 • Indywidualny sprzęt sportowy wykorzystywany przez uczestników zajęć sportowych nie podlega obowiązkowej dezynfekcji.
 • Osoby o złym samopoczuciu powinny zrezygnować z zajęć sportowych.
 • W przypadku nie zastosowania się bądź naruszenia wytycznych zawartych w procedurze pracownik szkoły jest upoważniony do natychmiastowego przerwania zajęć sportowych oraz wezwania uczestników zajęć do opuszczenia terenu szkoły.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne GIS dotyczące przestrzeni publicznej oraz regulamin szkoły.